slider

Vyzrajte na změny zdravotních pojišťoven vašich pacientů

23.03.2020

Díky novele zákona o veřejném zdraví č. 48/1997 Sb., má každý občan České republiky jedenkrát za 12 měsíců možnost změnit svou zdravotní pojišťovnu. Tato změna probíhá vždy dvakrát za rok. Letos k 1.1.2020 a 1.7.2020, vždy s tříměsíční výpovědní lhůtou(tzn., že pojištěnec musí požádat o změnu pojišťovny do 31.3.2020, aby došlo ke změně pojišťovny k 1.7.2020). Změna zdravotní pojišťovny je poté platná k prvnímu kalendářnímu dni daného pololetí.

Vzhledem k náborovým akcím všech zdravotních pojišťoven a jejich nabízených benefitů pro nové pojištěnce, dochází k těmto změnám poměrně často. Samotný proces změny je pro pacienty velmi jednoduchý a časově je nezatěžuje. Stačí podat přihlášku dané pojišťovně a o ostatní se pojištěnec starat nemusí. Vybraná zdravotní pojišťovna veškerou dokumentaci následně zajistí.

Pacienti v těchto případech ovšem často zapomínají na oznámení změny všem přítomným subjektům. Zejména se jedná o zaměstnavatele a ošetřujícího praktického lékaře, kterým nenahlášení změny pojišťovny působí nemalé potíže.   

Praktičtí lékaři a jejich zdravotní sestry by měli po pacientech vždy důsledně vyžadovat platnou kartičku zdravotní pojišťovny. Tím lze předejít chybnému vykazování dávek zdravotním pojišťovnám a následné finanční ztrátě, z důvodu neproplacení výkonů. Důsledná kontrola příslušnosti pacienta k pojišťovně také významně sníží administrativní zátěž ordinace.

Aplikace MONA řeší tento problém automatickým ověřením pojišťovny pacienta, při každém zobrazení karty pacienta. Toto ověření neomezuje práci s pacientovou kartou. Tím pádem jsou informace o pacientovi vždy aktuální. Není tak potřeba provádět zdlouhavé kontroly před generováním dávek zdravotním pojišťovnám.

Komentáře

Buďte první kdo přidá komentář